Error in MYSQL query in 1cleaning_db.inc => multipleDBSELECT * FROM `pages` WHERE `i_hard_link` = 'sondazhi.html'
error: MySQL server has gone away
Error in MYSQL query in 1cleaning_db.inc => multipleDBselect p_title, p_menu_title, i_hard_link, i_nofollow, i_type, id, i_sort_order from pages where i_menu_position = 'left' order by i_sort_order, p_menu_title
error: MySQL server has gone away
ᐉ Сондажни услуги в Свищов | България Well Drilling - bgsondaj.com
Пишете ни
Error in MYSQL query in 1cleaning_db.inc => multipleDBselect * from spin where page_id = '9' order by type
error: MySQL server has gone away
Error in MYSQL query in 1cleaning_db.inc => multipleDBselect * from postcodes order by area, town, postcode
error: MySQL server has gone away

Сондажни услуги в Свищов

Работа: Сондажни услуги в Свищов

 • Стани изпълнител на Сондажни услуги в Свищов.

Сондьорски услуги в Свищов

 • Сондажи за поливни системи в Свищов.

Сондажи за термоотопление в Свищов

 • Сондажи за термопомпи в Свищов.

Сондажи за отводняване в Свищов

 • Пилотни и укрепителни сондажи в Свищов.

Професионални Сондажни услуги в Свищов

 • Сондажни услуги в цяла България.

 

  » Сондажи в Свищов »

  • Сондажни Услуги

  в Свищов

  Сдружение на професионалните сондьори в България

   в Свищов,

  Откриване на подземна вода

  Етап: 1

  Договор за проучване

  Включване в график за изпълнение

  Откриване на точки за сондаж

  Проучване с Геофизичен детектор

  Проучване до 1 500 метра

  Данни за дълбочина на сондаж

  Данни за дълбочина на водоносния пласт

  Доклад за извършено проучване

  Оглед за специфичност на терена

  Определя се вид техника за сондаж

  Фактуриране

  Етап: 2

  Включване в график за изпълнение

  Договор за сондажна услуга

  Изпълнение на сондажна услуга

  Фактуриране

  0876401501

  • Реклама

  Къща за гости При Доктора

  Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

  WebSite


  България Well Drilling

  Откриване на подпочвена вода, проучване, изследване и сондаж.

  WebSite


  Local Sparrow ® Web Software

  От 2000 година свързваме бизнеси с клиенти!
  Софтуер за изработка на мрежа от динамични уебсайт портали.

  WebSite

  • Сондажи
  • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

  Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

  Цени за в Свищов

  • Сондажни Услуги

  Хидрогеология

  Eкспертите на България Well Drilling разполагат със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

  Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

  • Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
  • Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
  • Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
  • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3.

  в Свищов чрез България Well Drilling & bgsondaj.com:

  в Свищов

  в Свищов

  » Изпрати запитване и получи оферта

  по градове, общини, села и квартали

  по пощенски кодове в България

  България Well Drilling предлага

  За частни и бизнес клиенти намиращи се или в близост до:

  ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805

  Sitemap

  https://www.bgsondaj.com/sitemap-1.xml

  https://www.bgsondaj.com/sitemap-2.xml

  https://www.bgsondaj.com/sitemap-3.xml

  https://www.bgsondaj.com/sitemap-4.xml

  Популярни търсения в bgsondaj.com

  Свищов

   в Свищов, България Well Drilling Ви информира

  • Получавате информация чрез https://www.bgsondaj.com/

  • Информация

  Видове води

  Има различни подземни води според разположението им в земните пластове и начина на захранване.

  Подпочвени води - това са плитки, подземни води. Разполагат се в повърхностни водопропускливи пластове, при които няма непроницаемо покритие. Подпочвените води са с намален дебит и замърсяването им от повърхностни води става често.

  Върховодки – това са води образувани в горните почвени пластове в резултат на топящи се ледове или дъждове. Имат временен характер, което ги прави непригодни за водоснабдяване.

  Междупластови безнапорни води – това са подземни води, водоносният хоризонт, на които е включен в два водонепропускливи пласта. Обемът им не е толкова голям, защото не променят нивото си. Сондажът направен в такъв пласт запазва първоначалното ниво на водата във водоносния пласт.

  Напорни води - това са подземни води, които изпълват целия водоносен пласт. Сондаж направен от такива издига нивото си в резултат на пропускливостта на почвите.

  Артезиантски води – това са подземни води, намиращи се между два воднонепропускливи пласта. Нивото на вода в сондажа е по-високо от това на нивото водата във водоносният терен.

  Терасни - подземни води, срещани в терасите на реките. Обикновено водите в терасите на реките са с неголяма дълбочина 6-10 м. Характеризират се със значителен дебит.

  Пукнатини води - подземни води, които се събират и движат през пукнатините на скали и карстови образования. Характерното за тях е, че невинаги може да се разчита, защото не са постоянни.

  Резултат в Google:

  • Услуга:
  • Район: Свищов

  • Сондажни Услуги

  • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

  Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Свищов

  Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

  Използваме Геофизичен детектор

  Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

  Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

  Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

  На всякакъв вид терени

  За всякакви цели: битови или промишлени

  365 дни в годината


  Консултация с установяване на наличие на вода в Свищов

  Действие 1:

     Предварителен договор за проучване

  • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

  Действие 2:

  Изследване на точка за сондаж в Свищов

    Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

    От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
  • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
  • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
  • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
  • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
  • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
  • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

    Доклад за извършено проучване

  Действие 3:

    След установяване на:

  • дълбочина на сондажа
  • вид почва
  • специфичност на терена

     Ще определим:

  • тип техника необходима за извършване на сондажа
  • време за извършване на сондажната услуга

  Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

    Договор за сондажна услуга

    Фактуриране

   в Свищов,

  Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Свищов

    Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

  • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

  Цената на сондаж в Свищов зависи от много фактори:

  • диаметър;
  • дълбочина;
  • трудност на терена като достъп;
  • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
  • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

  В цената на сондаж в Свищов се включват всички дейности:

  • сондиране;
  • затръбяване със специална тръба;
  • обратен насип със специален речен филц;
  • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

  Сондажи в Свищов

   Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

   Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

   Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

   Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

   Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

  Затръбяване на сондаж в Свищов

   След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

   Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

   Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

   Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

  Почистване на сондаж в Свищов

  Почистване на тръбата с еърлифт в Свищов

  • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
  • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
  • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

  биене на сонда за вода Свищов

  сондажи Свищов

  сондажи за вода мнения Свищов

  сондажи за поливане Свищов

  сондажни дейности фирми Свищов

  сондажни услуги в Свищов

  сондиране Свищов

  сондиране за вода Свищов

  тръби за сондиране Свищов

  фирма за сондаж на вода Свищов

  фирма извършваща сондажи Свищов

  фирми за сондажи за вода Свищов

  фирми за сондиране за вода Свищов

  видове сонди за вода Свищов

  разрешение за сондаж за вода Свищов

  ръчен сондаж за вода Свищов