• Клуб на професионалните сондьори

Полево проучване на подземни води за Бяла Русе

Стъпка 1: Полево геофизично проучване на подземни води с допълнително създаване на геоложки профил на обследвания терен е услуга, която се извършва от техник по геофизични проучвания на място по предварително създаден график след попълнена и изпратена Онлайн заявка. Стъпка 1 е част от общо 3-те стъпки с услуги заявени Онлайн чрез форма. Клиента сам избира от калкулатор квадратура на терена, който желае да се проучи, както и деня за посещение от техник.

Проучване за вода преди изграждане на сондаж за Бяла Русе


⚠️ Гарантираме вода при сондиране!

България PRO Drillers Club Гарантира вода при сондиране след проучване!
Ако при сондиране не се достигне до вода?
  1. България PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума за проучване за вода!

  2. България PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума вписана в договор за изграждане на сондаж за вода ако сондажния екип е изпълнил точно плана, който сме изготвили!

ИНФОРМАЦИЯ:

Подписан договор между клиента ни и сондажен екип трябва да ни бъде изпратен до e-mail: prodrillersclub@gmail.com, веднага след подписването му, но не по-късно от три работни дни преди стартиране на сондирането по договор!


2. План за сондаж

3. Цена за сондаж


Създайте заявка

Обадете се сега!

Заявете обаждане

Работно време:
Пон - Пет: 09:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 17:00
Неделя: 10:00 - 16:00

ГеоФизично проучване

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.Услугите по полево геофизично проучване на подземни води и геоложко проучване на терен в стъпка 1 се извършват чрез създаване на геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и) от техник чрез геофизична система (разпространено още като: георадар, геофизичен детектор или скенер). Преди старта на създаване на геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и) техника оглежда терена, оразмерява го, определя географското му положение и GPS координати. Прилага ги в софтуер за допълнителни настройкии и сравнение със статистически данни от предни проучвания в района на терена, след което се създава план за разположение на хоризонтални линии, по които ще създаде геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и).

След приключване на полевите проучвания и маркирания по терен, техника вписва директно в софтуер данни зададени от него в работния план. Те се изпращат до e-mal адрес на клиента като протокол-разписка за извършване на услуга по полево проучване.

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805. Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.

Какво е ГеоФизичен профил?

Процес по създаване на разрез в дълбочина чрез точкови снимки по хоризонтална линия на терен.

Точковите снимки се създават по хоризонтална линия чрез забиване на пилони със стъпка от 1 метър (най-често), като дълбочината на тези точкови снимки е предварително избрана за настройка на геофизичната система (От О м до: 100 м, 150 м, 300 м и 500 м).

След направа на последната точкова снимка по хоризонталната линия (дължина на геофизичния профил), геофизичната система показва на екран - графика и цветна карта (обща цветна снимка на създадените точкови снимки).

Геофизичния профил показва изменението на съпротивлението на подпочвата, както в дълбочина, така и странично по дължина. Широчина зависи от геоложката структура на терена.

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805. Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.

Какво съдържа ГеоФизичния профил?

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.Геофизични профили I и II:

Фигури 1:

Графика, по която се определя точка/и за сондиране.

Графиката показваща в случая една подходяща точка за сондиране избрана от геофизината система според твърдостта на подпочвата на терена, която ще се преодолява при сондиране.

Фигури 2:

Цветна карта с ясно отразен водоносен хоризонт в откритата точка за сондиране показана на графиката (фигура 1).

Червената вертикална линия показва, до каква дълбочина трябва да се сондира.

Информация и изводи:

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.Ще Ви запознаем с два създадени геофизични профила на различни терени в едно и също населено място.

Открита точка за сондиране в случая е 1 (една) и в двата геофизични профила.

Във всеки водоносен слой се съдържа вода така, както и в човешкото тяло (или краставицата), но не навсякъде по терена, и в дълбочина се достигат подземните води с очакване за дълго водочерпане.

По статистика: Затлачването на сондажни кладенци се предизвиква от понижаване на подземните води в дълбочина. В над 95% от тези сондажни кладенци са изградени без извършено предварително хидрогеоложко проучване.

Това се вижда много ясно в откритите точки за сондиране показани на графиките. Забележете, че водоносните хоризонт под тези точки на картите са ясно изразени (погледнете фигурите 2).

Забележете също, че дълбочината на водоносните хоризонти в двете карти на геофизичните профили е различна, а от там и дълбочината на сондиране. За геофизичен профил I в случая е до 46 м, а за геофизичен профил II до 55 м.

В дясно на картата (фигури 2) са разположени цифрови показатели за всеки изразен цветово слой подпочва. Чрез формули с помощта на специализиран софтуер се изчисляват водоносните участъци (слоеве), на база резултатите се определя дълбочинния диапазон, в който трябва да се затръбят филтриращите сондажни тръби.

Дали в моя имот има подземна вода за сондаж?

За съжаление, не във всеки имот се открива подземна вода за изграждане на сондаж за вода.

Има имоти, в които след създаване на геофизичен профил / разрез се откриват повече от една ясно изразени точки за сондиране с ясно изразен водоносен хоризонт за водочерпане но има имоти, в които няма налична подземна вода. За радост втория тип имоти е с много по-малък процент на територията на България.

Често се открива водоносен хоризонт на терен и за да се изгради сондаж за вода, сондажния екип трябва да се съобрази с посоченото в конструктивния план (стъпка 2) с описаното отклонение в сантиметри по вертикал при сондиране.

Как да определя терен за проучване в имота ми?

Всеки имот е с различни дадености!

Ние не търсим подземни води с шамански техники с използването на багети / пръчки, с които да откриваме подземни води за сондажи, злато, дори някои и лекуват с тях и т.н.

Техниците ни от отдел "Проучвания" създават геофизични и геоложки профили / разрези с геофизични системи, популярни като георадари.

Имота е Ваш и Вие определяте терен като квадратура, който техника ще проучи за подземна вода.

Ако терена Ви е 1 дка (1000 кв.м.), а Вие определите терен за проучване от 100 кв.м., то шанса да се открие подземна вода на този терен се намалява десет (10) пъти.

Най-добрата практика по примери е:

 • Ако имате имот от 1 дка (1000 кв.м.) без постройка / и, то заявете проучване на терен с 1000 кв.м.
 • Ако имате имот от 1 дка (1000 кв.м.)  с постройка / и пример 200 кв.м., то заявете проучване на терен от 800 кв.м.

Посочих по-малка квадратура на терена от реалната

Техника на терен ще оразмери и сравни заявената квадратура на терена посочена в заявката с действителната. Ако желаете да се проучи целия терен с действителната квадратура, ще заплатите разликата в кеш на техника след подписване на договор. Цена за квадратура на терен е видима в калкулатор в онлайн формата.

За включване на допълнителна квадратура към посочената в заявка се заявява веднага след оразмеряването и за да може техника да я приложи в създаване на плана за изграждане на геофизичен и геоложки профил / разрез. Ако желаете да заявите допълнителна квадратура след създадения план от техника или след проведеното геофизично проучване в стъпка 1, то Вие ще трябва да направите нова заявка за посещение в друг ден и час избран от Вас.

Ако действителната квадратура на терена Ви е в пъти над заявената, то техника може ще включи само допълнителната квадратура за проучване, с която ще се вмести в рамките на времето предварително посочено в създадената заявката за полево геофизично проучване заявено при създаване на онлайн заявката от Вас.

В един календарен ден техниците ни по график посещават по два или повече адреси, с изключение на специално създадените графици за терени с големи квадратури. Много често адресите са в различни окръжни области. Предвижването на техника от Вашия адрес до следващия е средно за около 1 час и 48 минути. Ние стриктно спазваме уговорените часове за срещи с клиентите си!

Имам два имота, може ли да се заявят в една заявка?

Не. Всеки имот си е отделен и за него се извършват отделни услуги в три стъпки. Създайте онлайн заявка за всеки отделен имот.

Има ли значение състоянието на терена в имота ми?

 • Разстителността на терена обект на полево проучване е препоръчително да е с височина не по-висока от 20/25 см. Високата разстителност ще увеличи времето на техника, за което той ще извърши полевото проучване, а това ще се отрази на крайната цена.
 • Не е възможно пилони да се забиват в скали, цимент и други твърди настилки.
 • Терена може да е терасовиден или с пътеки от твърди настилки максимум широки до 1.50/70 м.
 • По линията на създаване на геофизини и геоложки профили не трябва да има огради и други препятствия, които биха осуетили създаването им.
 • Терена не трябва скоро преди това да е изоран, защото горния слой на почвата ще е рехав. Много често след създаване на геофизични и геоложки разрези на такива терени са отразени "аномалии" и се налага повторно провеждане на полево проучване.

Колко време протича полевото проучване?

Времето посочено на календара в онлайн формата е между 9 и 12 часа и 14 и 17 часа за избран от Вас ден. Среща с техника е съответно в 9 или 14 часа в населеното място на имота. След като създадете онлайн заявка, до Вашия имейл адрес автоматично се изпраща подробна информация включваща и времето, и мястото на срещата Ви с техника.

Установена практика:

За терени с квадратура над 2000 кв.м. се създава специален график от отдел "Проучвания" след като се създаде онлайн заявка.

 • Терени с квадратура до 100 / 200 кв.м., време за протичане на полевото геофизично проучване е средно един час до час и половина.
 • Терени с квадратура 500 кв.м., време за протичане на полевото геофизично проучване е средно час и половина.до два часа.
 • Терени с квадратура 1000 кв.м., време за протичане на полевото геофизично проучване е средно час и половина до два часа.
 • Терени с квадратура 1500 кв.м., време за протичане на полевото геофизично проучване е средно два часа и половина до три часа.
 • Терени с квадратура 5000 кв.м., време за протичане на полевото геофизично проучване е средно два работни дни с работно време от 9 до 16 часа с един час почивка.

Как да избера ден и час от календара?

Как да изберете ден и час от календара за посещение от техник?

 Календара в онлайн формата предлага най-близкия ден и час за посещение от техник ако Ви устройва предложението, кликнете в/у предложения час в деня, в който техника ще Ви посети за да извърши полевото геофизично проучване в стъпка 1.

Часовете за посещение от техник са 9 часа предиобед или 14 часа следобед.

Възможно ли е да избера друг ден и час за посещение от техник?

 Да. Избирате желания ден в предложения годишен месец и след това избирате свободния час за посещение в този ден. Кликнете в/у него и го запазвате.

Възможно ли е да избера ден и час за посещение от техник след три или шест месец?

 Да. Избирате желания ден и годишен месец от календара. Избирате свободен час за посещение в този ден. Кликнете в/у него и го запазвате.

Техниците извършват ли посещение в събота, неделя или празнични дни?

 Съжаляваме, но в този момент не се предлага посещение в тези дни.

Защо ни е необходима информация за вида имот?

Информацията за вида на имота Ви дава ясна представа на техника за условията на терена и съответно неговата подготовка за предстоящото полево геофизично проучване.

Защо ни е необходима информация за пътя до имота?

Техниците ни се придвижват със служебни малки автомобили. Ако пътя до имота е за голямо МПС или 4*4, то клиента подсигурява транспорт от леката кола на техника до имота!

Клиента подсигурява безплатно парко място за служебния автомобил на техника за цялото време на престой нужно за извършване на полевото проучване в Стъпка 1.

В цената е включено, техника да пренесе оборудването си максимум 50 метра до имота!

Тази информация се изпраща до Вашия имейл адрес след като създадете онлайн заявка!

Къде се определя място за среща с техника?

В малки населени места се организира среща с техника пред сгради като кметство, църква или джамия. В деня за посещение, Вашия техник ще Ви прозвъни 30/40 минути преди часа на срещата за да Ви съобщи точен час на пристигане на мястото за среща или да дадете друго такова ако е нужно.

От нашата практика, GPS координати предоставени ни от клиенти, не са точни и много често техниците ни са отвеждани до съвсем други места. Ако обаче клиента е получавал пратки от доставчици до съответния адрес, то нека приложи GPS координати на имота си.

За какво ще използвате моя имейл адрес?

Вашия имейл адрес няма да се предоставя до трети лица!

Когато завършите заявката си, автоматично ще изпратим до вписания имейл адрес подробна информация какво сте заявили чрез онлайн формата, както и информация за заявените услуги и условия за ползването им.

Ще получите две автоматично генерирани имейл съобщения за подсещане за предстоящата визита от техник, както следва - три и два дни преди деня за посещение.

До предоставения имейл адрес ще се изпращане протокола след анализ в стъпка 2, както ще се използва за допълнителна кореспонденция с Вас отнасяща се изцяло до заявените услуги.

Как ще заплатя услугите в трите стъпки?

Как ще заплатите избрания пакет услуги?

 • Показаната цена в калкулатора е крайна.
 • Посочената цена е за услугите описани в трите стъпки.

Направете избор за вид плащане:

 • В кеш на техника след подписване на договор, който ще се подготви в деня на посещението за извършване на полевото геофизично проучване в стъпка 1. Договора се подготвя и подписва след като техника състави план за създаване на геофизични и геоложки профили / разрези на терена с квадратура заявена от Вас в заявката.
 • По банков път.

При избор на заплащане - По банков път?

Моля, впишете данни за издаване на фактура в секция "Съобщение до нас". За създаване на фактура към физическо лице е необходимо ЕГН.

Фактура ще се изготви и изпрати до посочената ел.поща (e-mail).

Сумата посечена във фактурата трябва да бъде платена и видима в банковата сметка на отдел "Проучвания" минимум три (3) работни дни преди деня за посещение избран от календара!

Ако сумата не се отбележи като платена към съответната заявка в края на третия работен ден до посещението от техник, то съответната заявка се анулира автоматично!

 • Мнение и оценка:

Мнение за България PRO Drillers Club от клиент

Тодор Тодоров

11/02/2024

Бяла Русе

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Гарантирани сондажни услуга в имот за Бяла Русе ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.

Сондажни услуги за Бяла Русе

Заявете гарантирана сондажна услуга за Бяла Русе чрез bgsondaj.com

Изграждане на сондажи и кладенци за вода Бяла Русе

Сондажни услуги за Бяла Русе

Професионална услуга по изграждане на сондажи за вода и кладенци за Бяла Русе


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Бяла Русе

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Бяла Русе
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Бяла Русе
 3. Оценка на находища на минерални води Бяла Русе
 4. Хидрогеоложки проучвания Бяла Русе
 5. Скенер за търсене на вода Бяла Русе
 6. ГеоРадар за вода Бяла Русе
 7. Търсене на вода с георадар Бяла Русе
 8. Откриване на подземна вода с георадар Бяла Русе
 9. Геофизично откриване на вода Бяла Русе
 10. Проектиране на сондажи за вода Бяла Русе
 11. Проучване за вода Бяла Русе
 12. Сондаж за вода Бяла Русе
 13. Водоснабдителни сондажи Бяла Русе
 14. Сондажи и кладенци за вода Бяла Русе
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Бяла Русе
 16. Сондиране за вода Бяла Русе
 17. Биене на сонда за вода Бяла Русе
 18. Кладенец за вода Бяла Русе
 19. Сондажна фирма Бяла Русе
 20. Сондьор Бяла Русе
 21. Проучвателно ядково сондиране Бяла Русе
 22. Геотермични сондажи Бяла Русе

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Често задавани въпроси

Какви ще бъдат размерите на сондажа?

Средният обхват е 30-60 метра, но при необходимост се пробива и до по-дълбоки нива. Пробитите отвори са с диаметър между 100 и 500 мм, което отговаря на индустриалните стандарти за най-добри практики. Инсталацията е внимателно запечатана (фугирана) от нивото на земята до скалната глава, за да се гарантира, че повърхностните замърсители и замърсители не могат да влязат в системата.