• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за Генерал Тошево

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за Генерал Тошево


 

 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

С Ибрямов

01/02/2023

Генерал Тошево

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Генерал Тошево. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за Генерал Тошево .

Проучване с изграждане на сондаж за вода за Генерал Тошево

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за Генерал Тошево

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Генерал Тошево

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Генерал Тошево

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за Генерал Тошево


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Генерал Тошево

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 2. Оценка на находища на минерални води
 3. Хидрогеоложки проучвания
 4. Скенер за търсене на вода
 5. ГеоРадар за вода
 6. Търсене на вода с георадар
 7. Откриване на подземна вода с георадар
 8. Геофизично откриване на вода
 9. Проектиране на сондажи за вода
 10. Проучване за вода
 11. Сондаж за вода
 12. Водоснабдителни сондажи
 13. Сондажи и кладенци за вода
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 15. Сондажни услуги
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Кладенец за вода
 19. Сондажна фирма
 20. Сондьор
 21. Проучвателно ядково сондиране
 22. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Водите за Генерал Тошево

Около 50% от прясната вода в България се взема директно от река Дунав. Използва се главно за промишлени цели.
Останалите количества вода се добиват от вътрешността на страната. Общото им годишно количеството е около 2,600 млн m3, или приблизително 5% от общите годишни валежи над България и около 15% от нарушения годишен отток. Около 2,100 млн m3/y са от повърхностни води, в това число - 90% oт язовири.  Водовземането от подземни води е около 500 млн m3/y средно за 2000-2005 г.
Въз основа на данните от Бюлетина на НСИ /2000-2005 г./, съотношението между водата, доставяна от системата за обществено водоснабдяване и тази от други източници е около 1:2. Водата, подсигурена от “други източници”, е важна част от водния баланс.
Гъстотата на речната мрежа в България формира зони с различен повърхностен отток. Най-гъста речна мрежа съществува в планините, докато в низините тя по-рядка. Характерни зони с липса на повърхностен отток съществуват в североизточна България.
Подземните водоизточници играят значителна роля в общественото водоснабдяване. Количеството им е около една трета от общо водовземаните води. Почти цялата вода от системата на общественото водоснабдяване се използва в битовия сектор.
България е богата на минерални води. Това название обединява всички подземни води, които се различават по своя химичен състав, по газовото им съдържание или по температура. Повечето от тях оказват физиологично въздействие върху човешкия организъм.
Закономерностите в разпространението им, типовете геоложки структури, движението и режима на термалните води е детайлно описано в книгата „Хидрогеоложки проучвания на минералните води в България“, с автори П. Ст. Петров, Св. Мартинов, К.  Лимонадов и Ю. Страка.
На територията на страната са отделени 25 басейна и райони перспективни за търсене и добив на минерални води. Обърнато е внимание върху разпространението на редките и разсеяни елементи, оформиращи състава на водите.

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Генерал Тошево.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на Генерал Тошево:

9565 Александър Стамболийски • 9549 Балканци • 9567 Бежаново • 9543 село Василево • 9547 село Великово • 9563 село Вичево • 9500 Генерал Тошево • 9500 Пастир Генерал Тошево • 9500 Генерал Тошево център • 9558 Горица • 9552 Градини • 9551 Дъбовик • 9555 Житен • 9553 Зограф • 9538 Изворово • 9531 Йовково • 9544 Калина • 9530 Кардам • 9548 Конаре • 9535 Краище • 9534 Красен • 9528 Къпиново • 9541 Лозница • 9525 Люляково • 9559 Малина • 9529 Огражден • 9521 Петлешково • 9527 Писарово • 9522 Пленимир • 9558 Преселенци • 9524 Присад • 9550 Пчеларово • 9523 Равнец • 9560 Рогозина • 9537 Росен • 9540 Росица • 9564 Сираково • 9557 Сноп • 9533 Снягово • 9561 Спасово • 9546 Средина • 9562 Сърнино • 9554 Узово • 9532 Чернооково

Популярни търсения в мрежата

XML Sitemap

https://bgsondaj.com